Heikki Taskinen (1940–1992) on yksi maamme merkittävimpiä kriittistä regionalismia edustavia arkkitehteja. Vaikka Pohjois-Suomessa uransa luoneen Taskisen elämä katkesi kesken hänen ollessaan vain 52-vuotias, hän ehti suunnitella lukuisia kouluja ja julkisia rakennuksia sekä näiden lisäksi pientaloja, jonkin verran teollisuusrakennuksia, sairaalarakennuksen, liikerakennuksen sekä lentoasematerminaalin Oulunsaloon. Seinäjoen siunauskappelin hän sai suunnitella arkkitehtuurikilpailun voiton perusteella.

Pääasiassa Oulun seudulle rakennettujen uudisrakennusten ohella hän teki lukuisia arkkitehtuurikilpailuehdotuksia ja julkisten rakennusten korjaussuunnitelmia. Kaikissa Heikki Taskisen suunnittelemissa rakennuksissa monumentaalinen ilmaisuvoima on sopeutettu ihmisen mittojen mukaiseksi. Hän tiedosti Oulun koulun ja muiden ajan ilmiöiden vaikutuksen mutta halusi luoda omanlaista arkkitehtuuria. Hän sai aikanaan tunnustusta esimerkiksi Suomen valtion rakennus- ja yhdyskuntasuunnittelun valtionpalkinnon myötä.

Heikki Kaikkonen on selvittänyt tutkimuksessaan Heikki Taskisen arkkitehtuuria ja elämäntyötä. Taskisen arkkitehtuurituotantoa tarkastellaan Aby Warburgin taidehistoriateorian, Christian Norberg-Schulzin fenomenologisen arkkitehtuurikäsityksen sekä Clifford Geertzin edustaman symbolisen antropologian valossa. Tutkimuksen toisessa osassa esitetään kronologinen työluettelo, joka toimii hakuteoksena koko Heikki Taskisen tuotannolle.

Heikki Kaikkonen on vuonna 1972 syntynyt oululainen arkkitehti. Hän on opiskellut arkkitehtuuria Stuttgartin yliopistossa Saksassa sekä Oulun yliopistossa, josta hän valmistui arkkitehdiksi vuonna 2001. Kaikkonen on työskennellyt arkkitehtitoimistoissa Suomessa ja Japanissa. Vuonna 2005 hän perusti oman arkkitehtitoimiston, jossa on suunnitellut useita kymmeniä omakotitaloja Oulun alueelle. Kaikkonen yhdistää työskentelyssään arkkitehtuurin teoriaa ja käytäntöä.


Pehmeäkantinen 65 €, kovakantinen sidottuna 85 €.
Kirjan toimituskulut sisältyvät hintaan Suomessa.
Siirry tilaukseen