Sanastelu, luonnostelu, kuvittelu: Reima Pietilä ja arkkitehtuurin luova prosessi / Verbal Sketching, Image Sketching, Imagination: Reima Pietilä and the Creative Process of Architecture on arkkitehti ja akateemikko Reima Pietilän (1923–1993) 100-vuotisjuhlan kunniaksi julkaistu kirjateos.

Kirja keskittyy Reima Pietilän arkkitehtuurifilosofiaan ja omintakeiseen suunnittelumetodiin. Sen kuusi tutkimusartikkelia kirjoittajina Kaisa Broner-Bauer, Marja-Riitta Norri, Petteri Kummala, Pekka Passinmäki ja Lauri Louekari avaavat uusia näkökulmia Pietilän luovan työn ulottuvuuksiin. Lisäksi kirjassa on viisi Reima Pietilän omaa artikkelia, joista aikaisemmin julkaisematon “Nature: a Cultural Paradigm in Architecture” on suomennettu tätä kirjaa varten. Kirja esittelee myös Pietilän luonnoksia ja aforismin kaltaisia lausumia arkkitehtuurista, jotka havainnollistavat, miten ja millainen rakennushahmo luonnosteluvaiheen alkuideoista syntyi.

Pietilä tunnetaan suomalaisen ja kansainvälisen arkkitehtuurin kentällä poikkeuksellisena henkilönä merkittävän arkkitehtuurituotantonsa, teoreettisfilosofisten kirjoitustensa ja opetustoimintansa kautta. Hän oli ahkera keskustelija, jonka työt ja kirjoitukset herättivät huomiota ja johtivat usein kannanottoihin puolesta ja vastaan. Suunnittelutyössä tärkeä kumppani oli arkkitehti ja puoliso Raili Pietilä (1926–2021).

Kiinnostus Pietilää kohtaan on ollut jatkuvaa, ja hänen arkkitehtuuristaan ja teoria-ajattelustaan on julkaistu useita kirjoja niin Suomessa kuin ulkomailla. Tämä teos, jonka Oku Publishing ja Arkkitehtuurimuseo yhdessä julkaisevat, poikkeaa aiemmista Pietilä-julkaisuista sikäli, että se keskittyy nimenomaan arkkitehdin omintakeiseen suunnitteluprosessiin. Kirjan otsikossa mainitut ”sanastelu, luonnostelu ja kuvittelu” olivat Pietilän itsensä mukaan avainroolissa hänen taiteellisessa työskentelyssään sekä osana arkkitehtuurin syntyprosessia. Kirjan ovat toimittaneet Kaisa Broner-Bauer ja Marja-Riitta Norri.


Sanastelu, luonnostelu, kuvittelu: Reima Pietilä ja arkkitehtuurin luova prosessi / Verbal Sketching, Image Sketching, Imagination: Reima Pietilä and the Creative Process of Architecture is a book published on the centenary of architect and academician Reima Pietilä’s (1923–1993) birth.

The book focuses on Reima Pietilä’s architectural philosophy and his distinctive multidimensional design process. The six essays written by Kaisa Bronwr-Bauer, Marja-Riitta Norri, Petteri Kummala, Pekka Passinmäki and Lauri Louekari open up new perspectives on different aspects of Pietilä’s creative work. Also featured in the book are five articles by Reima Pietilä himself. One of them, “Nature: A Cultural Paradigm in Architecture”, is a previously unpublished manuscript translated into Finnish for this volume. The book presents Pietilä’s sketches and aphoristic statements about architecture, which illustrate how and what kind of building shape eventually emerged from the initial ideas of the sketching phase.

Pietilä is known in the field of Finnish and international architecture as an exceptional figure by virtue of his significant architectural output, theoretical and philosophical writings, and teaching. He was a keen debater whose works and texts were widely noted and often spawned controversy. An important partner in Pietilä’s design work was his wife, architect Raili Pietilä (1926–2021).

Interest in Pietilä has been constant, and several books have been published on his architecture ja theoretical thinking, both in Finland and abroad. This volume, co-published by Oku Publishing and the Museum of Finnish Architecture, differs from previous Pietilä publications in that it focuses specifically on the architect’s distinctive design process. According to Pietilä himself, the “verbal sketching, image sketching, and imagination” mentioned in the title of the book played a key role in his artistic work and the process of creating architecture. The book is edited by Kaisa Broner-Bauer and Marja-Riitta Norri.


Oku Publishing & Arkkitehtuurimuseo / Museum of Finnish Architecture, Helsinki 2023
252 sivua / pages
Runsas värikuvitus / Illustrated
Kielet: suomi ja osittain englanti / texts in Finnish and partially in English
ISBN 978-952-67872-4-4 (kovakantinen, sid. / hardback)
Ovh. 43 €

Kaisa Broner on arkkitehti, tekniikan tohtori (TKK) ja kaupunkitutkimuksen tohtori (EHESS, Paris) sekä Oulun yliopiston arkkitehtuurin professori emerita (1986–2010). Hän on kirjoittanut laaja-alaisesti suomalaisesta ja kansainvälisestä arkkitehtuurista ja arkkitehtuurin teoriasta sekä rakennetun ympäristön suojelukysymyksistä.

Marja-Riitta Norri on arkkitehti, joka tiimeineen suunnittelee pääosin erilaisia asumismiljöitä. Hän on toiminut Suomen rakennustaiteen museon (nyk. Arkkitehtuurimuseo) johtajana 1988–2002 ja Arkkitehti-lehden päätoimittajana 1981–87. Hän on toimittanut useita kirjoja, ja hänen laatimiaan artikkeleita on julkaistu monissa kansainvälisissä ammattilehdissä. Vuonna 2001 hänet kutsuttiin Ranskan arkkitehtuuriakatemian jäseneksi.


Kaisa Broner is an architect, Doctor Sc.Tech. (Arch., Helsinki University of Technology), Doctor in Urban Studies (EHESS, Paris), and Professor Emerita of Architecture (1986–2010) at the University of Oulu, Finland. She has written extensively on Finnish and international architecture and architectural theory, as well as issues regarding the protection of the built environment, both in scientific and professional publications.

Marja-Riitta Norri is an architect who with her team mainly designs housing milieux. She served as Director of the Museum of Finnish Architecture from 1988–2002 and as Editor-in-Chief of Arkkitehti magazine from 1981–1987. She has edited several books and her articles have been published in numerous international professional journals. In 2001, she was invited to join the French Academy of Architecture.

Arkkitehtuurin visiot. Reima Pietilä ja muodon merkitykset / Visions of Architecture
Kovakantinen sidottuna, OVH 43 €
Kirjan toimituskulut sisältyvät hintaan Suomessa.

Hardback, list price 43 €
Postage and handling included for Finland.

Siirry tilaukseen / Order